Hamburger

Inventarizace majetku pro SITMP

inventury_SITMP_header
Ve spolupráci se Správou informačních technologií města Plzně (SITMP) vzniklo zajímavé řešení pro inventarizaci majetku a jeho vydávání proti technické evidenci. Důležitým stavebním kamenem v celém řešení je mobilní datový terminál Chainway C70.

O společnosti

Správa informačních technologií města Plzně již od roku 1998 systematicky pracuje na usnadnění každodenního života obyvatel Plzně. Moderní technologie využívají k rozvoji mladých talentů a také jako inspiraci k podnikání. Vize je jasná: Společně vytvořit chytré město. 

Jednou z mnoha výzev bylo usnadnění, a především zrychlení inventarizace majetku a jeho vydávání.

Řešení

Aplikace běžící na terminálu Chainway C70 si před zahájením inventury stáhne aktuální data o majetku. V Průběhu inventarizace, načítáním čárových kódů laserovým čtecím modulem v terminálu, pracovník načítá jednotlivé položky a zaznamenává k nim počty. Aplikace následně synchronizuje data v reálném čase proti serveru. Velikou výhodou řešení je možnost v jednu chvíli pracovat až s deseti zařízeními nad jednou inventurou. Zrychlení provádění inventur je mnohonásobné oproti klasickému způsobu.

Druhou částí řešení je propojení účetní evidence majetku v systému Helios. Aplikace načítá data o majetku a vyplněná sériová čísla předává zpět do databáze. Při následném vyskladnění přenáší data do technické evidence IBM Maximo včetně přepisu požadavků helpdesku. Díky informacím získaným při práci s terminálem, které jsou odesílány do Maxima, je možné jednoduše a přehledně spravovat veškerý majetek a mít k dispozici vždy aktuální informace celkovém stavu aktiv. 

Naprosto zásadní je mít k dispozici spolehlivé internetové připojení při práci s terminálem a udržovat online napojení na domovskou databázi. Terminály Chainway C70 jsou připojeny k mobilní sítí pomocí SIM karty v zařízení a díky tomu je aplikace schopná neustále aktualizovat a načítat data z databáze.

Výsledek

  • zrychlení a zpřesnění práce s majetkem jak při inventarizaci, tak při jeho výdeji a evidenci sériových čísel

Zařízení použitá v tomto řešení

C70
 
Chainway C70
Další