Hamburger

Evidence a správa železničních vozů

gxcorp_head
Odolné datové terminály Chainway C71 s možností UHF RFID se využívají v dalším zajímavém řešení pro monitoring železničních vozů od společnosti GX CORPFIN.

O společnosti

Společnost GX CORPFIN, a.s. se od roku 2005, kdy vyvinula svojí první generaci řešení pro monitoring železničních vozů, zabývá jeho zdokonalováním. Zaměřují se na vývoj vysoce specializovaných řešení pro monitoring železničních vozidel, v tomto oboru jen těžko hledají konkurenci.  

Nepřímou, ale důležitou roli v celém řetězci monitorovacího řešení hrají i datové terminály Chainway. Datové terminály Chainway se využívají pro správu vlastních monitorovacích jednotek umístěných v železničních vozech.

Výzva

  • zajistit potřebnou mobilitu při umísťování monitorovacích jednotek v terénu
  • zajistit jednoznačnou identifikací každé konkrétní jednotky prostřednictvím RFID technologie
  • možnost aktivovat nebo deaktivovat jednotku přímo v terénu
  • umožnit technikům mobilní diagnostiku stavu jednotky
  • možnost pořizovat fotodokumentaci při montáži nových monitorovacích jednotek

Řešení

Do každého ze železničních vozů, u kterých je potřeba monitorovat polohu a další nezbytné údaje pro pravidelné vyhodnocování stavu a správu vozového parku je umístěna monitorovací jednotka vyvinutá speciálně pro daný typ vozidla.

Každá z monitorovacích jednotek je označena unikátním RFID identifikátorem (tagem), podle kterého je možné ji kdykoliv bez problému přesně identifikovat. Díky dosahu UHF RFID, který je až několik metrů, není nutné s jednotkou ani nijak fyzicky manipulovat.

Při každém osazení vagónu monitorovací jednotkou je zařízením Chainway C71 vyčten UHF čtečkou produktový štítek jednotky, ručně je zadáno číslo vagónu, pořízena fotografie a data jsou odeslána na server. Data odeslaná na server, server zpracuje, proběhne přiřazení jednotky k vagónu a server odešle do jednotky konfigurační soubor obsahující nastavení a příkaz k aktivaci.

Podobně se postupuje při každém sejmutí, nebo výměně monitorovací jednotky.

Díky kvalitním modulům pro sběr dat terminálu Chainway C71, možnosti mobilní internetové konektivity a odolného zpracování se podařilo zajistit evidenci, kterou by jinak nebylo v takovém rozsahu vagónů a osob možné spolehlivě dosáhnout.

Výsledek

  • zpřesnění evidence monitorovacích jednotek pomocí UHF RFID
  • detailní informace o každé realizovaných montážích
  • možnost odesílání aktuálních dat na server v reálném čase

Zařízení použitá v tomto řešení

C71_uhf
 
Chainway C71 UHF RFID
Další