Hamburger

Evidence značeného prádla pro prádelny

dataexpert_header
Společnost DataExpert využívá terminály Chainway pro evidenci prádla v prádelnách. Díky UHF technologii a zapojení mobilních datových terminálů Chainway do procesu se podařilo najít fungující a spolehlivé řešení pro evidenci jednotlivých kusů prádla.

O společnosti

Společnost DataExpert je českou firmou s širokým zaměřením v oblastí IS/IT, účetnictví, a především využití RFID a čipové identifikace v průmyslovém nasazení. Firma vznikla v roce 2006 a aktuálně obsluhuje více než 100 zákazníků. Jako jedni z mála rozvíjejí a prakticky využívají RFID technologii ve svých řešeních a na jedno takové pro prádelny a čistírny, ve kterém pomáhají i mobilní datové terminály Chainway se podíváme v následujícím článku.

Výzva

  • mít přesnou evidenci a přehled o jednotlivých kusech prádla  
  • Vzhledem k procesům, kterým je prádlo během čištění vystaveno najít takové označení, které tyto procesy vydrží a to i opakovaně
  • zajistit rychlé a spolehlivé čtení RFID čipů
  • veškerá nasbíraná data propojit s databází a zajistit obousměrnou komunikaci 

Řešení

Základem celého řešení je vlastní mobilní aplikace, jejichž hlavní funkcionalitou je čtení UHF nebo HF čipů spolu s komunikací se serverem. Jelikož hlavním z požadavků je rychlost a přesnost čtení, ke čtení čipů se využívá kvalitní UHF čtecí modul terminálů Chainway C72. Terminál je osazen UHF RFID modulem Chainway C2000-1 z vlastního vývoje, podporuje protokoly EPC C1 GEN2 a ISO18000-6C a splňuje tak vysoké požadavky na přesnost u tohoto projektu. 

 

Jak již bylo zmíněno, aplikaci pro evidenci a správu značeného prádla spolu s terminály Chainway využívají především prádelny. Zaměstnanci s terminálem mohou v provozu ihned zjistit detailní informace o každém kusu prádla. 

 

Uživatel jednoduše namíří čtečku na určitý kus prádla a přečte čip. Terminál následně na pozadí zjistí ze serveru aktuální informace o daném kusu prádla, např. komu je přiděleno, kolikrát a kdy bylo naposledy práno, jaká je jeho odkupní cena apod. a informace zobrazí uživateli na displeji. S pomocí terminálu může ale zaměstnanec provést i hromadný příjem nebo expedici prádla do- či z prádelny (a to včetně generování jednoduchých dodacích listů ve formátu pdf). Další z chytrých funkcí, které jsou možné díky RFID technologii je např. snadná inventarizace prádla dislokovaného u zákazníka apod.

 

Terminály Chainway slouží primárně pro sběr dat v terénu (čtení UHF a HF čipů). Data načtená terminálem jsou následně automaticky zasílána do webového portálu, který je zpracovává a zapisuje do informačního systému, případně dotahuje informace o čtených čipech zpět do terminálu pro potřeby uživatele. 

Výsledek

  • rychlejší a přesnější evidence čipovaných objektů
  • díky propojení aplikace v terminálech vždy aktuální data pro uživatele
  • spolehlivá identifikace každého konkrétního kusu prádla
  • díky relevantním datům možnost lépe plánovat a analyzovat
dataexpert_03-1-1024x680
dataexpert_02-1-1024x680
Dataexpert - RFID čtení

Zařízení použitá v tomto řešení

C71   C72
Chainway C71         Chainway C72
Další