Hamburger

Kontrola užitkovosti hospodářských zvířat

cmsch_header

Pro Českomoravskou společnost chovatelů (ČMSCH) zajišťují terminály Chainway klíčové úkony hned v několika úrovních celého procesu kontrol užitkovosti hospodářských zvířat.

Terminály Chainway jsou zapojeny do tří kroků celého procesu - při odběru vzorku, při testování vzorků v testovací laboratoři a při přepravě vzorků. Na terminálech běží vlastní aplikace vyvinuté společnosti ITFutuRe, které zajišťují zpracování čtených údajů ze čtecích modulů a komunikaci se serverem.

Výzva

  • zajistit přesnou a spolehlivou evidenci odebraných vzorků v terénu
  • celková odolnost zařízení pro sběr dat byla zcela zásadní
  • vytvořit jednoduché a snadno pochopitelné rozhraní pro zadávání nových vzorků
  • zajistit navazující kroky v evidenci vzorků (přeprava, laboratoř)
  • sledování pohybu vzorků během celého procesu zpracování 
  • umožnit propojení se stávající databází výsledků rozborů vzorků 

Řešení

odběr vzorků - Chainway C3000

Celý proces začíná odběrem samotných vzorků jednotlivých zvířat. Každý den odebírají technici přímo ve stájích velké množství vzorků mléka a jednotlivé vzorky ukládají ve zkumavkách do přepravních boxů. Takové množství zkumavek je potřeba spolehlivě evidovat jak pro převoz, tak pro další zpracování v laboratořích. Každá zkumavka je opatřena unikátním čárovým kódem a stejně tak přepravní box. 

 

Technik přímo v terénu pomocí terminálu Chainway C3000 načte čárový kód každé zkumavky se vzorkem laserovým čtecím modulem do systému a její unikátní číslo čárového kódu zapíše do centrální databáze. Takto přidělené číslo zůstane vzorku po celou dobu jeho cesty procesem zpracování. 

 

Systém musí být natolik robustní, aby zvládl odbavit tisíce odebraných vzorků ze stovek stájí po celé České republice každý den. Díky spolehlivosti a odolnosti datových terminálů Chainway C3000 systém funguje bezchybně.

přeprava vzorků - Chainway C70

Dalším důležitým krokem je přeprava odebraných vzorků. Po celé České republice funguje síť svozových míst, kam jsou soustředěny odebrané vzorky z jednotlivých stájí. Zde nahromaděné vzorky jsou následně sváženy do testovací laboratoře k rozborům. 

 

Odebrané vzorky je nutné evidovat i v rámci přepravy. Jen tak je možné zajistit dostatečnou kontrolu nad pohybem jednotlivých vzorků. 

 

Každý z přepravců je vybaven datovým terminálem Chainway C70 s OS Android, na kterém běží speciální aplikace určená k evidenci vzorků v přepravě. Díky čárovým kódům přiděleným při odběru vzorků tak aplikace ví, které vzorky má na svozovém místě řidič naložit. Při nakládce řidič čte laserovým modulem čárové kódy a aplikace kontroluje, zda je nakládka kompletní. Pokud ano, mohou být vzorky převezeny na rozbor do laboratoře.

testování vzorků - Chainway C3000

V laboratoři dojde opět díky čtení čárových kódů k předávce z přepravy. V rámci laboratoře je využit opět terminál Chainway C3000. V laboratoři se vzorky v rámci testování přesouvají mezi jednotlivými testovacími stroji. I tento pohyb se eviduje pomocí skenování čárových kódů strojů a vzorků. 

Díky datovým terminálům Chainway je možné spolehlivě sledovat pohyb jednotlivých vzorků a přepravních boxů od jejich odběru, přes přepravu a testování, až po jejich likvidaci. 

Zařízení použitá v tomto řešení

C3000    C70
 
Chainway C3000   Chainway C70
Další